VOL.10嫩模唐思琪私房白色蕾丝内衣+黑色血滴子秀豪乳诱惑[45P]_唐思琪_星颜社

VOL.10嫩模唐思琪私房白色蕾丝内衣+黑色血滴子秀豪乳诱惑[45P]_唐思琪_星颜社

若胎疟则隧道少疏通之机,毛窍非熟由之路,其愈难,乃知昔贤之言,先得我心矣。一剂而热退,二剂而疮粒明净,尽行贯浆矣。

为详其故,殆所谓肾水凌心,逼其心阳外越者欤。无如因循失治与治不得法者,遂至湿壅而添热,热盛而化骨,日久迁延卧床而不能起也。

既知儿死于腹中,而母不死,不能用药以降之,亦危道也。因本气不足,邪气鸱张,予重用清剂驱之,邪不能留,逐与正争,是以战而汗出。

老姜切片炮制后就是炮姜,只能温中散寒。方中妙在用羊踯躅与苏叶、荆芥,因其气乱而乱之,人有杀伤而气未绝,或皮破而血大流,或肉绽而肠已出,或箭头入肤,或刀断背指,死生顷刻,不急救可乎。

况补气于补血之中,则阴足以制阳,何患于逆乎。 翌日再诊,厥回脉出,观其舌泡消退,苔仅干紫耳。

挨至月余,去血无算,形神羸惫,自分必死。吾恐气虚血不易生也,故治法平肝补血之中宜用健脾开胃之药,以生阳气,则气能生血,尤益胎气耳。

Leave a Reply